е-Срећке

Дијамант 7

Цена:

20, 40, 60, 80, 100 RSD

Макс. добитак:

1,000,000 do 5mil. RSD

Инфо
 • Ovu e-srećku možete kupiti po ceni od 20, 40, 60, 80 ili 100 dinara.
 • Za svaku cenu postoji unapred definisan fond dobitaka koji možete pogledati klikom na ovaj link u pravilima igre.
 • U skladu sa tim, kupovinom skuplje e-srećke možete ostvariti i veće dobitke.
 • Broj preostalih dobitaka možete pogledati u tabeli ispod.
Preostali dobici zakljucno sa 02.12.2022 u 00:00h
Vrsta 20 RSD 40 RSD 60 RSD 80 RSD 100 RSD
1 5 5 5 5 5
2 8 8 8 8 8
3 15 15 15 15 15
4 13,497 13,500 13,498 13,500 13,498
5 119,961 119,992 119,996 120,000 119,981
6 269,919 269,991 269,981 269,999 269,975
7 649,805 649,984 649,958 649,991 649,913
8 3,234,206 3,234,864 3,234,831 3,234,966 3,234,579

no-image

Весела Џунгла

Цена:

20, 40, 60, 80, 100 RSD

Макс. добитак:

1,000,000 do 5mil. RSD

Инфо
 • Ovu e-srećku možete kupiti po ceni od 20, 40, 60, 80 ili 100 dinara.
 • Za svaku cenu postoji unapred definisan fond dobitaka koji možete pogledati klikom na ovaj link u pravilima igre.
 • U skladu sa tim, kupovinom skuplje e-srećke možete ostvariti i veće dobitke.
 • Broj preostalih dobitaka možete pogledati u tabeli ispod.
Preostali dobici zakljucno sa 02.12.2022 u 00:00h
Vrsta 20 RSD 40 RSD 60 RSD 80 RSD 100 RSD
1 5 5 5 5 5
2 8 8 8 8 8
3 15 15 15 15 15
4 13,499 13,500 13,500 13,500 13,499
5 119,989 120,000 119,996 120,000 119,994
6 269,971 269,993 269,999 270,000 269,997
7 649,950 649,985 649,990 649,995 649,989
8 3,234,656 3,234,934 3,234,940 3,234,982 3,234,957

no-image

Банка

Цена:

20, 40, 60, 80, 100 RSD

Макс. добитак:

1,000,000 do 5mil. RSD

Инфо
 • Ovu e-srećku možete kupiti po ceni od 20, 40, 60, 80 ili 100 dinara.
 • Za svaku cenu postoji unapred definisan fond dobitaka koji možete pogledati klikom na ovaj link u pravilima igre.
 • U skladu sa tim, kupovinom skuplje e-srećke možete ostvariti i veće dobitke.
 • Broj preostalih dobitaka možete pogledati u tabeli ispod.
Preostali dobici zakljucno sa 02.12.2022 u 00:00h
Vrsta 20 RSD 40 RSD 60 RSD 80 RSD 100 RSD
1 5 5 5 5 5
2 8 8 8 8 8
3 15 15 15 15 15
4 13,500 13,500 13,500 13,500 13,499
5 119,991 119,999 119,997 119,997 119,999
6 269,980 269,996 269,994 269,998 269,995
7 649,951 649,994 649,988 649,998 649,990
8 3,234,752 3,234,938 3,234,928 3,234,987 3,234,935

no-image

Два Патуљка

Цена:

20, 40, 60, 80, 100 RSD

Макс. добитак:

1,000,000 do 5mil. RSD

Инфо
 • Ovu e-srećku možete kupiti po ceni od 20, 40, 60, 80 ili 100 dinara.
 • Za svaku cenu postoji unapred definisan fond dobitaka koji možete pogledati klikom na ovaj link u pravilima igre.
 • U skladu sa tim, kupovinom skuplje e-srećke možete ostvariti i veće dobitke.
 • Broj preostalih dobitaka možete pogledati u tabeli ispod.
Preostali dobici zakljucno sa 02.12.2022 u 00:00h
Vrsta 20 RSD 40 RSD 60 RSD 80 RSD 100 RSD
1 5 5 5 5 5
2 8 8 8 8 8
3 15 15 15 15 15
4 13,500 13,500 13,500 13,500 13,500
5 119,998 120,000 119,999 120,000 119,997
6 269,982 269,997 269,997 269,998 269,999
7 649,968 649,994 649,994 650,000 649,995
8 3,234,790 3,234,972 3,234,959 3,234,994 3,234,982

no-image

Велики Прасак

Цена:

20, 40, 60, 80, 100 RSD

Макс. добитак:

1,000,000 do 5mil. RSD

Инфо
 • Ovu e-srećku možete kupiti po ceni od 20, 40, 60, 80 ili 100 dinara.
 • Za svaku cenu postoji unapred definisan fond dobitaka koji možete pogledati klikom na ovaj link u pravilima igre.
 • U skladu sa tim, kupovinom skuplje e-srećke možete ostvariti i veće dobitke.
 • Broj preostalih dobitaka možete pogledati u tabeli ispod.
Preostali dobici zakljucno sa 02.12.2022 u 00:00h
Vrsta 20 RSD 40 RSD 60 RSD 80 RSD 100 RSD
1 5 5 5 5 5
2 8 8 8 8 8
3 15 15 15 15 15
4 13,500 13,500 13,499 13,500 13,500
5 119,997 120,000 119,998 120,000 119,999
6 269,988 269,998 269,999 269,998 269,997
7 649,970 649,990 649,993 650,000 649,992
8 3,234,854 3,234,946 3,234,980 3,234,992 3,234,981

no-image

Пикадо

Цена:

20, 40, 60, 80, 100 RSD

Макс. добитак:

1,000,000 do 5mil. RSD

Инфо
 • Ovu e-srećku možete kupiti po ceni od 20, 40, 60, 80 ili 100 dinara.
 • Za svaku cenu postoji unapred definisan fond dobitaka koji možete pogledati klikom na ovaj link u pravilima igre.
 • U skladu sa tim, kupovinom skuplje e-srećke možete ostvariti i veće dobitke.
 • Broj preostalih dobitaka možete pogledati u tabeli ispod.
Preostali dobici zakljucno sa 01.12.2022 u 00:00h
Vrsta 20 RSD 40 RSD 60 RSD 80 RSD 100 RSD
1 5 5 5 5 5
2 8 8 8 8 8
3 15 15 15 15 15
4 13,498 13,499 13,500 13,500 13,500
5 119,988 119,998 120,000 119,999 120,000
6 269,963 269,996 269,999 269,999 269,994
7 649,921 649,992 649,990 649,997 649,988
8 3,234,645 3,234,942 3,234,963 3,234,992 3,234,947

no-image

Моћна Кугла

Цена:

20, 40, 60, 80, 100 RSD

Макс. добитак:

1,000,000 do 5mil. RSD

Инфо
 • Ovu e-srećku možete kupiti po ceni od 20, 40, 60, 80 ili 100 dinara.
 • Za svaku cenu postoji unapred definisan fond dobitaka koji možete pogledati klikom na ovaj link u pravilima igre.
 • U skladu sa tim, kupovinom skuplje e-srećke možete ostvariti i veće dobitke.
 • Broj preostalih dobitaka možete pogledati u tabeli ispod.
Preostali dobici zakljucno sa 01.12.2022 u 00:00h
Vrsta 20 RSD 40 RSD 60 RSD 80 RSD 100 RSD
1 5 5 5 5 5
2 8 8 8 8 8
3 15 15 15 15 15
4 13,499 13,500 13,500 13,500 13,500
5 119,995 119,999 120,000 119,999 120,000
6 269,986 269,996 269,998 269,999 269,995
7 649,962 649,996 649,997 649,998 649,996
8 3,234,876 3,234,979 3,234,980 3,234,993 3,234,964

no-image

XОX

Цена:

20, 40, 60, 80, 100 RSD

Макс. добитак:

200,000 do 1mil. RSD

Инфо
 • Ovu e-srećku možete kupiti po ceni od 20, 40, 60, 80 ili 100 dinara.
 • Za svaku cenu postoji unapred definisan fond dobitaka koji možete pogledati klikom na ovaj link u pravilima igre.
 • U skladu sa tim, kupovinom skuplje e-srećke možete ostvariti i veće dobitke.
 • Broj preostalih dobitaka možete pogledati u tabeli ispod.
Preostali dobici zakljucno sa 02.12.2022 u 00:00h
Vrsta 20 RSD 40 RSD 60 RSD 80 RSD 100 RSD
1 5 5 5 5 5
2 14 15 15 15 15
3 2,629 2,778 2,786 2,796 2,790
4 12,628 13,376 13,454 13,474 13,433
5 162,882 172,110 172,832 173,271 172,639
6 366,281 386,828 388,481 389,481 388,164
7 657,503 694,227 697,323 699,059 696,618
8 1,877,736 1,983,652 1,992,248 1,997,234 1,990,289

no-image

Буба мара

Цена:

20, 40, 60, 80, 100 RSD

Макс. добитак:

200,000 do 1mil. RSD

Инфо
 • Ovu e-srećku možete kupiti po ceni od 20, 40, 60, 80 ili 100 dinara.
 • Za svaku cenu postoji unapred definisan fond dobitaka koji možete pogledati klikom na ovaj link u pravilima igre.
 • U skladu sa tim, kupovinom skuplje e-srećke možete ostvariti i veće dobitke.
 • Broj preostalih dobitaka možete pogledati u tabeli ispod.
Preostali dobici zakljucno sa 02.12.2022 u 00:00h
Vrsta 20 RSD 40 RSD 60 RSD 80 RSD 100 RSD
1 5 5 5 5 4
2 13 15 15 15 15
3 2,668 2,786 2,796 2,796 2,791
4 12,992 13,421 13,462 13,482 13,462
5 166,668 172,538 173,089 173,283 173,074
6 374,689 387,828 389,069 389,528 388,981
7 672,310 696,076 698,286 699,100 698,143
8 1,921,184 1,988,554 1,994,983 1,997,568 1,994,746

no-image

Слатки кеш

Цена:

20, 40, 60, 80, 100 RSD

Макс. добитак:

200,000 do 1mil. RSD

Инфо
 • Ovu e-srećku možete kupiti po ceni od 20, 40, 60, 80 ili 100 dinara.
 • Za svaku cenu postoji unapred definisan fond dobitaka koji možete pogledati klikom na ovaj link u pravilima igre.
 • U skladu sa tim, kupovinom skuplje e-srećke možete ostvariti i veće dobitke.
 • Broj preostalih dobitaka možete pogledati u tabeli ispod.
Preostali dobici zakljucno sa 02.12.2022 u 00:00h
Vrsta 20 RSD 40 RSD 60 RSD 80 RSD 100 RSD
1 5 5 5 5 5
2 15 15 15 15 15
3 2,669 2,796 2,794 2,799 2,797
4 13,008 13,443 13,478 13,494 13,482
5 167,041 172,871 173,235 173,425 173,282
6 375,620 388,556 389,405 389,813 389,501
7 674,094 697,495 698,895 699,662 699,092
8 1,925,944 1,992,653 1,996,828 1,998,993 1,997,238

no-image

Коцкице

Цена:

20, 40, 60, 80, 100 RSD

Макс. добитак:

200,000 do 1mil. RSD

Инфо
 • Ovu e-srećku možete kupiti po ceni od 20, 40, 60, 80 ili 100 dinara.
 • Za svaku cenu postoji unapred definisan fond dobitaka koji možete pogledati klikom na ovaj link u pravilima igre.
 • U skladu sa tim, kupovinom skuplje e-srećke možete ostvariti i veće dobitke.
 • Broj preostalih dobitaka možete pogledati u tabeli ispod.
Preostali dobici zakljucno sa 02.12.2022 u 00:00h
Vrsta 20 RSD 40 RSD 60 RSD 80 RSD 100 RSD
1 5 5 5 5 5
2 14 14 15 15 14
3 2,680 2,770 2,784 2,798 2,750
4 12,893 13,379 13,460 13,480 13,214
5 166,020 171,847 172,826 173,153 169,964
6 373,205 386,409 388,461 389,199 381,811
7 669,678 693,665 697,300 698,533 685,567
8 1,912,774 1,982,029 1,992,140 1,995,866 1,958,894

no-image

Жућа

Цена:

20, 40, 60, 80, 100 RSD

Макс. добитак:

200,000 do 1mil. RSD

Инфо
 • Ovu e-srećku možete kupiti po ceni od 20, 40, 60, 80 ili 100 dinara.
 • Za svaku cenu postoji unapred definisan fond dobitaka koji možete pogledati klikom na ovaj link u pravilima igre.
 • U skladu sa tim, kupovinom skuplje e-srećke možete ostvariti i veće dobitke.
 • Broj preostalih dobitaka možete pogledati u tabeli ispod.
Preostali dobici zakljucno sa 02.12.2022 u 00:00h
Vrsta 20 RSD 40 RSD 60 RSD 80 RSD 100 RSD
1 5 5 5 5 5
2 15 15 15 15 15
3 2,749 2,785 2,784 2,789 2,784
4 13,179 13,419 13,414 13,473 13,417
5 169,690 172,419 172,401 173,137 172,449
6 381,422 387,533 387,708 389,188 387,735
7 684,315 695,619 695,788 698,617 695,894
8 1,955,086 1,987,275 1,987,972 1,995,930 1,988,381

no-image

Детектовали смо стару верзију интернет претраживача која није подржана.

Молимо вас да инсталирате последњу верзију интернет претраживача:

*