e srecke esrecke e-srecke dls

 

е-Срећке

Дијамант 7

Цена:

20, 40, 60, 80, 100 RSD

Макс. добитак:

1,000,000 do 5mil. RSD

Инфо
 • Ovu e-srećku možete kupiti po ceni od 20, 40, 60, 80 ili 100 dinara.
 • Za svaku cenu postoji unapred definisan fond dobitaka koji možete pogledati klikom na ovaj link u pravilima igre.
 • U skladu sa tim, kupovinom skuplje e-srećke možete ostvariti i veće dobitke.
 • Broj preostalih dobitaka možete pogledati u tabeli ispod.
Preostali dobici zakljucno sa 30.11.2023 u 00:00h
Vrsta 20 RSD 40 RSD 60 RSD 80 RSD 100 RSD
1 4 5 5 5 5
2 8 8 8 8 8
3 15 15 15 15 15
4 13,390 13,479 13,420 13,491 13,468
5 118,903 119,705 119,319 119,896 119,688
6 267,491 269,399 268,537 269,808 269,348
7 643,917 648,522 646,418 649,407 648,308
8 3,205,204 3,227,444 3,216,820 3,232,314 3,226,798

no-image

Весела Џунгла

Цена:

20, 40, 60, 80, 100 RSD

Макс. добитак:

1,000,000 do 5mil. RSD

Инфо
 • Ovu e-srećku možete kupiti po ceni od 20, 40, 60, 80 ili 100 dinara.
 • Za svaku cenu postoji unapred definisan fond dobitaka koji možete pogledati klikom na ovaj link u pravilima igre.
 • U skladu sa tim, kupovinom skuplje e-srećke možete ostvariti i veće dobitke.
 • Broj preostalih dobitaka možete pogledati u tabeli ispod.
Preostali dobici zakljucno sa 30.11.2023 u 00:00h
Vrsta 20 RSD 40 RSD 60 RSD 80 RSD 100 RSD
1 5 5 5 5 5
2 8 8 8 8 8
3 15 15 15 15 15
4 13,420 13,486 13,474 13,498 13,482
5 119,323 119,857 119,733 119,975 119,850
6 268,447 269,637 269,422 269,928 269,674
7 646,289 649,151 648,662 649,791 649,171
8 3,216,231 3,230,564 3,228,006 3,234,084 3,231,009

no-image

Банка

Цена:

20, 40, 60, 80, 100 RSD

Макс. добитак:

1,000,000 do 5mil. RSD

Инфо
 • Ovu e-srećku možete kupiti po ceni od 20, 40, 60, 80 ili 100 dinara.
 • Za svaku cenu postoji unapred definisan fond dobitaka koji možete pogledati klikom na ovaj link u pravilima igre.
 • U skladu sa tim, kupovinom skuplje e-srećke možete ostvariti i veće dobitke.
 • Broj preostalih dobitaka možete pogledati u tabeli ispod.
Preostali dobici zakljucno sa 30.11.2023 u 00:00h
Vrsta 20 RSD 40 RSD 60 RSD 80 RSD 100 RSD
1 5 5 5 5 5
2 8 8 8 8 8
3 15 15 15 15 15
4 13,435 13,484 13,475 13,498 13,491
5 119,406 119,844 119,827 119,965 119,896
6 268,682 269,667 269,614 269,920 269,820
7 646,810 649,212 649,057 649,873 649,516
8 3,219,275 3,230,943 3,230,240 3,234,152 3,232,569

no-image

Два Патуљка

Цена:

20, 40, 60, 80, 100 RSD

Макс. добитак:

1,000,000 do 5mil. RSD

Инфо
 • Ovu e-srećku možete kupiti po ceni od 20, 40, 60, 80 ili 100 dinara.
 • Za svaku cenu postoji unapred definisan fond dobitaka koji možete pogledati klikom na ovaj link u pravilima igre.
 • U skladu sa tim, kupovinom skuplje e-srećke možete ostvariti i veće dobitke.
 • Broj preostalih dobitaka možete pogledati u tabeli ispod.
Preostali dobici zakljucno sa 30.11.2023 u 00:00h
Vrsta 20 RSD 40 RSD 60 RSD 80 RSD 100 RSD
1 5 5 5 5 5
2 8 8 8 8 8
3 15 15 15 15 15
4 13,454 13,497 13,484 13,498 13,493
5 119,655 119,911 119,870 119,977 119,913
6 269,168 269,808 269,673 269,926 269,814
7 647,948 649,560 649,239 649,839 649,591
8 3,224,777 3,232,828 3,231,036 3,234,244 3,232,901

no-image

Велики Прасак

Цена:

20, 40, 60, 80, 100 RSD

Макс. добитак:

1,000,000 do 5mil. RSD

Инфо
 • Ovu e-srećku možete kupiti po ceni od 20, 40, 60, 80 ili 100 dinara.
 • Za svaku cenu postoji unapred definisan fond dobitaka koji možete pogledati klikom na ovaj link u pravilima igre.
 • U skladu sa tim, kupovinom skuplje e-srećke možete ostvariti i veće dobitke.
 • Broj preostalih dobitaka možete pogledati u tabeli ispod.
Preostali dobici zakljucno sa 30.11.2023 u 00:00h
Vrsta 20 RSD 40 RSD 60 RSD 80 RSD 100 RSD
1 5 5 5 5 5
2 8 8 8 8 8
3 15 15 15 15 15
4 13,458 13,485 13,477 13,500 13,492
5 119,672 119,902 119,882 119,961 119,948
6 269,164 269,801 269,744 269,934 269,883
7 648,090 649,450 649,321 649,831 649,686
8 3,225,329 3,232,459 3,231,665 3,234,223 3,233,484

no-image

Пикадо

Цена:

20, 40, 60, 80, 100 RSD

Макс. добитак:

1,000,000 do 5mil. RSD

Инфо
 • Ovu e-srećku možete kupiti po ceni od 20, 40, 60, 80 ili 100 dinara.
 • Za svaku cenu postoji unapred definisan fond dobitaka koji možete pogledati klikom na ovaj link u pravilima igre.
 • U skladu sa tim, kupovinom skuplje e-srećke možete ostvariti i veće dobitke.
 • Broj preostalih dobitaka možete pogledati u tabeli ispod.
Preostali dobici zakljucno sa 30.11.2023 u 00:00h
Vrsta 20 RSD 40 RSD 60 RSD 80 RSD 100 RSD
1 5 5 5 5 5
2 8 8 8 8 8
3 15 15 15 15 15
4 13,423 13,494 13,484 13,496 13,490
5 119,345 119,888 119,827 119,976 119,906
6 268,603 269,775 269,683 269,950 269,814
7 646,533 649,346 649,232 649,884 649,531
8 3,218,136 3,231,915 3,231,028 3,234,404 3,232,738

no-image

Моћна Кугла

Цена:

20, 40, 60, 80, 100 RSD

Макс. добитак:

1,000,000 do 5mil. RSD

Инфо
 • Ovu e-srećku možete kupiti po ceni od 20, 40, 60, 80 ili 100 dinara.
 • Za svaku cenu postoji unapred definisan fond dobitaka koji možete pogledati klikom na ovaj link u pravilima igre.
 • U skladu sa tim, kupovinom skuplje e-srećke možete ostvariti i veće dobitke.
 • Broj preostalih dobitaka možete pogledati u tabeli ispod.
Preostali dobici zakljucno sa 30.11.2023 u 00:00h
Vrsta 20 RSD 40 RSD 60 RSD 80 RSD 100 RSD
1 5 5 5 5 5
2 8 8 8 8 8
3 15 15 15 15 15
4 13,469 13,495 13,483 13,499 13,494
5 119,725 119,926 119,897 119,982 119,942
6 269,360 269,840 269,812 269,982 269,899
7 648,484 649,656 649,496 649,917 649,706
8 3,227,038 3,233,159 3,232,517 3,234,605 3,233,550

no-image

XОX

Цена:

20, 40, 60, 80, 100 RSD

Макс. добитак:

200,000 do 1mil. RSD

Инфо
 • Ovu e-srećku možete kupiti po ceni od 20, 40, 60, 80 ili 100 dinara.
 • Za svaku cenu postoji unapred definisan fond dobitaka koji možete pogledati klikom na ovaj link u pravilima igre.
 • U skladu sa tim, kupovinom skuplje e-srećke možete ostvariti i veće dobitke.
 • Broj preostalih dobitaka možete pogledati u tabeli ispod.
Preostali dobici zakljucno sa 30.11.2023 u 00:00h
Vrsta 20 RSD 40 RSD 60 RSD 80 RSD 100 RSD
1 5 5 5 5 5
2 14 14 15 15 15
3 2,609 2,777 2,782 2,796 2,789
4 12,495 13,365 13,446 13,474 13,425
5 161,235 171,888 172,710 173,226 172,551
6 362,528 386,366 388,180 389,378 387,961
7 650,714 693,360 696,834 698,861 696,171
8 1,858,428 1,981,305 1,990,794 1,996,625 1,989,159

no-image

Буба мара

Цена:

20, 40, 60, 80, 100 RSD

Макс. добитак:

200,000 do 1mil. RSD

Инфо
 • Ovu e-srećku možete kupiti po ceni od 20, 40, 60, 80 ili 100 dinara.
 • Za svaku cenu postoji unapred definisan fond dobitaka koji možete pogledati klikom na ovaj link u pravilima igre.
 • U skladu sa tim, kupovinom skuplje e-srećke možete ostvariti i veće dobitke.
 • Broj preostalih dobitaka možete pogledati u tabeli ispod.
Preostali dobici zakljucno sa 30.11.2023 u 00:00h
Vrsta 20 RSD 40 RSD 60 RSD 80 RSD 100 RSD
1 5 5 5 5 4
2 13 15 15 15 15
3 2,641 2,784 2,795 2,795 2,791
4 12,878 13,402 13,450 13,480 13,446
5 165,312 172,358 173,002 173,216 172,927
6 371,537 387,379 388,854 389,373 388,707
7 666,582 695,304 697,824 698,840 697,660
8 1,904,990 1,986,371 1,993,677 1,996,884 1,993,318

no-image

Слатки кеш

Цена:

20, 40, 60, 80, 100 RSD

Макс. добитак:

200,000 do 1mil. RSD

Инфо
 • Ovu e-srećku možete kupiti po ceni od 20, 40, 60, 80 ili 100 dinara.
 • Za svaku cenu postoji unapred definisan fond dobitaka koji možete pogledati klikom na ovaj link u pravilima igre.
 • U skladu sa tim, kupovinom skuplje e-srećke možete ostvariti i veće dobitke.
 • Broj preostalih dobitaka možete pogledati u tabeli ispod.
Preostali dobici zakljucno sa 30.11.2023 u 00:00h
Vrsta 20 RSD 40 RSD 60 RSD 80 RSD 100 RSD
1 5 5 5 5 5
2 15 15 15 15 15
3 2,651 2,794 2,794 2,799 2,795
4 12,912 13,436 13,475 13,492 13,477
5 165,780 172,765 173,189 173,396 173,215
6 372,750 388,311 389,286 389,761 389,358
7 669,125 697,058 698,706 699,565 698,785
8 1,911,641 1,991,335 1,996,300 1,998,705 1,996,372

no-image

Коцкице

Цена:

20, 40, 60, 80, 100 RSD

Макс. добитак:

200,000 do 1mil. RSD

Инфо
 • Ovu e-srećku možete kupiti po ceni od 20, 40, 60, 80 ili 100 dinara.
 • Za svaku cenu postoji unapred definisan fond dobitaka koji možete pogledati klikom na ovaj link u pravilima igre.
 • U skladu sa tim, kupovinom skuplje e-srećke možete ostvariti i veće dobitke.
 • Broj preostalih dobitaka možete pogledati u tabeli ispod.
Preostali dobici zakljucno sa 30.11.2023 u 00:00h
Vrsta 20 RSD 40 RSD 60 RSD 80 RSD 100 RSD
1 4 5 5 5 5
2 14 14 15 15 14
3 2,660 2,762 2,770 2,798 2,747
4 12,808 13,347 13,425 13,468 13,182
5 164,779 171,504 172,438 172,984 169,593
6 370,221 385,664 387,625 388,745 380,941
7 664,363 692,284 695,743 697,755 684,028
8 1,897,557 1,978,094 1,987,764 1,993,629 1,954,539

no-image

Жућа

Цена:

20, 40, 60, 80, 100 RSD

Макс. добитак:

200,000 do 1mil. RSD

Инфо
 • Ovu e-srećku možete kupiti po ceni od 20, 40, 60, 80 ili 100 dinara.
 • Za svaku cenu postoji unapred definisan fond dobitaka koji možete pogledati klikom na ovaj link u pravilima igre.
 • U skladu sa tim, kupovinom skuplje e-srećke možete ostvariti i veće dobitke.
 • Broj preostalih dobitaka možete pogledati u tabeli ispod.
Preostali dobici zakljucno sa 30.11.2023 u 00:00h
Vrsta 20 RSD 40 RSD 60 RSD 80 RSD 100 RSD
1 5 5 5 5 4
2 15 15 15 15 15
3 2,732 2,778 2,769 2,788 2,776
4 13,091 13,392 13,377 13,463 13,390
5 168,559 172,014 171,920 172,989 172,155
6 378,943 386,590 386,554 388,839 386,996
7 679,787 694,018 693,787 697,973 694,604
8 1,942,176 1,982,684 1,982,256 1,994,145 1,984,725

no-image

Детектовали смо стару верзију интернет претраживача која није подржана.

Молимо вас да инсталирате последњу верзију интернет претраживача: